لینوکس مقدماتی

سلام به دنیای لینوکس، شروع آموزش لینوکس
650,000.00€

لینوکس متوسط

شروعی حرفه ای لینوکس، آموزش سطح LPIC1
950,000.00€

لینوکس حرفه ای

ورود به دنیای حرفه ها در لینوکس با تخصص ها این دوره
120,000.00€
تعداد دوره ها 544
از کدام لینوکس استفاده کنیم؟
چگونه شغل لینوکسی پیدا کنید؟
آموزش Vmware workstation
شبکه به زبان ساده
سلام به دنیای لینوکس
آزمون تعیین سطح لینوکس LPIC 101
دوره LPIC 102 V5
راه اندازی LAMP در لینوکس
دوره LPIC 101 version 5
آموزش لینوکس LPIC 202
راه اندازی کردن FreeIPA در لینوکس
فایروال firewalld دوره عملی
مجازی سازی KVM در لینوکس
دریافت دریافت دریافت