38%
تخفیف

آموزش زبیکس ۶ (دوره آموزشی Zabbix 6)

No Votes 0 Votes
۵۰۰,۰۰۰ تومان

پایان این دوره به دلیل مطالب زیاد مشخص نبوده و قیمت تدریجی زیاد خواهد شد معرفی دوره جلسه اول مانیتورینگ…

8
۵۰۰,۰۰۰ تومان